Vaarstgaard og familien RoedI 1400- og 1500-tallet og måske før lå der i Vaarst en gård , der hed Vaarstgaard.
På kortet ved siden af kan man se mit gæt på , hvor den har ligget.
I følge Klavs Gjerdings artikel om Vaarstgaard og familien Roed
har den ligget der , hvor " Lykkegaard " lå , før den blev flyttet uden for byen.
Aalborg historiske Museum har ikke beskætiget sig
med Vaarstgaard , og det er ikke lykkedes at finde
andre kilder vedrørende dens beliggenhed og udseende.
På Vaarstgaard boede adelsfamilien Roed.
Ved siden af ses deres våbenskjold.
Ved at sammenflette oplysninger fra Klavs Gjerding og fra
Danmarks Adels Aarbog , mener jeg , at kunne fortælle følgende
om familien Roed:
Allerede i begyndelsen af 1300-tallet nævnes en
Thomas "Rud" og en Tord Roed , men det vides ikke
om de var fra Vaarstgaard.
I 1400-tallet må "gamle" Tord Roed af Vaarstgaard have levet ,
han var gift med Ide Vognsdatter og skulle have
været befalingsmand over Stavanger.
Det er usikkert om de to følgende er brødre til eller
sønner af "gamle" Tord Roed , men jeg synes at det tidsmæssigt
mest ser ud til at være brødre.
Thomas Roed i Store Brøndum levede i 1427 og i 1440.
Morten Roed til Vaarst levede i 1448 , 1461 og i 1486;
han var gift med Anne Nielsdatter Rodsteen.
Den næste generation er måske børn af "gamle" Tord Roed.
Thomas Roed til Vaarst ( 1493 ) havde i 1494 en gård i
Store Brøndum og levede i 1508 og 1511 , men er formentlig
død i 1512 ; han var gift med Anne Johansdatter Vognsen,
der overlevede ham i mange år.
Malte Roed dræbte adelsmanden Mogens Krabbe,
og broderen Thomas måtte derfor betale blodpenge og afstå
noget gods i Nørre herred på Mors til broderen Tyge Krabbe.
Anne Roed , der var gift med Mads Svendsen Orning,
var måske en søster til Thomas og Malte.
Til højre ses mit bud på en slægtstavle :

Thomas Roed og Anne Johansdatter Vognsen havde to sønner og
tre døtre :
Tord Roed er den mest kendte af Roed-familien og er nok den mest
betydningsfulde mand , der har levet i Vaarst.
Han levede det meste af sit liv i Norge ; i 1525 var han i tjeneste
hos ærkebisp Olaf , i 1527 var han køgemester ( hovmester ) hos
lensmanden på Bergenshus - Vincens Lunge - og i 1529 hos dennes
efterfølger , Eske Bille. I 1531 fik han lenet Voss og i 1537 blev
han lensmand på Bergenshus ( en af de mest magtfulde stillinger i
Norge ). Fra 1542-46 var han i Trondhjem , hvorfra han kom til
Danmark. Han er sikkert død omkring 1550. Han var gift med
Anne Andersdatter Friis, der tidligere havde været gift med
Jens Munk til Visborggaard og efter Tord Roed's død blev gift med
Jesper Daa til Enggaard.
Morten Roed har nok været den daglige leder af Vaarstgaard i første
halvdel af 1500-tallet. Hans navn ( Morten Røede ) er på en liste over
jyske adelsmænd fra 1552. Han dør i 1558 som slægtens sidste mand.
I Gudum kirke kan man i korhvælvingen
se et kalkmaleri af Roed-våbenet og årstallet
1558 eller 1559 , hvilket er Morten Roeds dødsår.
I nabofeltet har der måske været et maleri af hans
hustru Anne Ottesdatter Munks våben.
Han var gift med Anne Ottesdatter Munk, men må være meget sent gift ,
da Anne Ottesdatter Munk tidligere havde været gift med Laurids Seefeld,
der døde i 1553.
Familien Seefeld er også omtalt af Axel Jørgensen Urne ( A. Thiset ).
Anne Roed var i Økloster og levede i 1568.
Maren Roed blev gift med Enevold Kruse,
hun levede endnu i 1566.
Abel Roed var først gift med Christen Høeg til Fladholt og anden gang
gift med Torlof Bildt til Hassinggaard.
Den næste generation er børn af kvinderne i den forrige generation.

Maren Roed og Enevold Kruses børn var :
1. Thomas Kruse til Vaarst, nævnes 1562 levede 12 Aug. 1566,
men var + 7 Dec. s. A., da enken fik Brev paa Kronens Part af
tienden af Gunderup Sogn. Gift med Kirsten Friis
(af Vadskjærgaard),
levede 30 Mai 1573 (37).
Børn: a.Maren.
b. Christoffer Kruse af Vaarst og Tulsted ,nævnes 1566 paa
skiftet med de Høeg'er, skrives 1580 som den sidst kendte ejer
af Vaarstgaard
, men 1599 til Tulsted og trættede da sammen med
Henrik Bildt mod Christen Prip , nævnes 1608 ved hyldingen.
Skrives 1625 til Tulsted og solgte da sin Part i Vingegaard til
Iver Juul ,solgte 1627 Tulsted til Fru Sophie Sandberg.
Skifte efter ham holdtes i April 1631 i Randers , begr. i
Thorup Kirke; g. m. Anne Jørgensdatter Prip, døde 23 Febr.1622,
da Christoffer Kruse skulde holde skifte med sine børn efter deres moder.
2. Kirsten, nævnes 1566 i faderens skifte med de Høeg'er.
3. Bodil, var ugift 1566 , døde 14 Marts 1621, begr. i Aarhus Domkirke;
hun var gift med Laurids Friis til Vadsted, der døde 17 Mai 1619.
4. Mette , begr. i Bjerregrav Kirke; gift med Anders Blik
til Beg, begr. i Beg Kirke.
5. Anne, gift med Laurids Lunov til Holmegaard.

Abel Roed og Christen Høeg's børn var :
1. Maren var født ca. 1520 i Voxlev og blev gift med
Niels Mouridsen Benderup, der senere kom til Tustrup.
Fræer kirkes prædikestol.

I Fræer kirke er på prædikestolen afbildet
fire våbenskjolde ; de ses til højre :
Forklaring :
NMF = Niels Mouridsens fader = Mourids Jensen Benderup
NMM = Niels Mouridsens moder = Else Knudsdatter Steen
MHF = Maren Høegs fader = Christen Høeg
MHM = Maren Høegs moder = Abel Roed
2. Ide var født ca. 1522 i Haa i Thy.
3. Anne var født ca. 1524 på Fladholt i Dronninglund.