Vognsen

 

 

 

Femte Slægtled.

 

Morten Nielsens Børn med Mette Eriksdatter (Rotfeld) :

 

1. Vogn Mortensen til Stenshede (1480) og paa Aalegaard, Ø. Han H. (1513), 1499 paa Skifte efter Las Wiffers, mageskiftede 1508 til Prioren i Aalborg Helligaandshus en Gaard i Suldrup S. mod en Gaard i Gerum S., betænkes s. A. sammen med Hustruen i dennes Moders Testamente. Gift m. Kirsten Viffert (F.: Las Viffertsen til Rebstrup og Gyde Lavridsdatter Krag), nævnes 1546: Fru Christine, som var udi Stenshede og hendes Søn Godske Vognsen. -

Børn: Se Sjette Slægtled I.

 

2. Ide (?), gift m. Tord Roed i Vaarst (Fleskum H.).

 

3. Ingerd til Ellinggaard; gift m. Niels Pedersen (Skov­gaard) til Egebjerg, der af sin Frænde Jens Vognsen fik alt Gods, han havde i Pant i Hassing og Refs H.

 

4. Niels Mortensen, nævnes 1462-63 med Broderen Johan, fik 1467 Lovhævd paa Dredholm (?Drivsholt i Vrensted S.), 1468 Medvidne paa Aars Herredsting. Gift m. Johanne Eskildsdatter (F.: Hr, Eskild Nielsen (Høeg) til Vittrup og Eline Nielsdatter Banner). - Datter: Siette Slægtled II.

 

5. Johan Mortensen til Hiermeslevgaard   (1481), nævnes 1462-63 med Broderen. Gift m. Mette Jensdatter (F.: Jens Nielsen (Rotfeld) til Bratskov og Christence Olufsdatter Lunge). - Børn: Sjette Slægtled Ill.

 

Sjette Slægtled.

 

I.

 

Vogn Mortensens Børn med Kirsten Viffert:

 

1. Morten Vognsen  i Tamstrup, Dronninglund H. (1537).

 

2. Niels Vognsen til Stenshede (1540).

 

3. Godske Vognsen til Stenshede (1552), stævnede 1537 Jesper Tordsen i Hørbylund, der forholdt ham Gaar­den Kragenhede, Hørby S., som han havde faaet Skøde paa af Morten Vognsen i Tamstrup med dennes Hustrus Samtykke, trættede 1546 med Jes Markvardsen til Lengs­holm og Hustru, synes at have været beslægtet med Eline Jensdatter Nis Iversens Enke. Gift m. Maren Eriks­datter (F.: Erik Grøn til Ulfsund og Bodil Spend), levede 1568 som Enke. - Børn: Syvende Slægtled I.

 

Sjette Slægtled II.

 

Niels Mortensens Datter med Johanne Eskildsdatter (Høeg) :

 

Sophie, til Lengsholm; gift m. Markor Jensen (Rod­steen), der 1486 var Foged paa Sejlstrup og 1532 Høvedsmand paa Toget til Norge.

 

Sjette Slægtled III.

 

Johan Mortensens Børn:

 

1. Morten Johansen til Hjermeslevgaard - (1515): gift m. Dorte Lunov, der levede 1542 og da skrev sig til Roshave (F.: biskoppelig Lensmand paa Aalegaard Jesper Lunov og Maren Jensdatter Munk). - Børn: Syvende Slaegt­led II.

 

2. Anna, levede 1561 paa Vaarst: gift m. Thomas Tordsen Roed til Vaarst (1493) og Brøndum.

 

Syvende Slægtled.

 

I .

 

Godske Vognsens Sønner med Maren Grøn:

 

1. Vogn (Godskesen) Vognsen til Stenshede (1567 -68), 1566 til Søs, 1568 fritaget for Krigstjeneste; gift m. Bodil Vognsdatter (Vognsen) af Hæstrup (S. 108), Enke 1570. - Sønner: Ottende Slægtled.

 

2. Lasse Godskesen, 1566 til Søs, 1568 fritaget for Krigstieneste, havde 1571 forødt sit Gods, hvorfor Otto Banner blev beskikket til Værge for Fru Bodil (se S. 108). Gift m. Dorte Bildt (F.: Torlof B. til Hassinggaard og Anne Mouridsdatter Benderup) (gift 2° m. Knud Wunke­sen (Knudsen).

 

3. Christen, 1582.

 

II

 

Morten Johansens Børn med Dorthe Jespersdatter Luuov:

 

1. Mette til Hjermeslevgaard, mageskiftede 1560 sammen med Søsteren .Jfru. Anne Mortensdatter til Kronen Mejl­sted Gaard (Børglum H.) og 5 Gaarde i Ø. Hjermeslev mod at afstaa Rodskovgaard (Hornslet S.) og 2 Gaarde i Bendstrup (Hvilsager S.): fik 1578 Livsbrev paa 2 Gaarde i Vibsig (Tolstrup S.), og 1585 (da Enke) Livsbrev paa Kronens Gaard i Alstrup (Hvetbo H.), skænkede 1556 Hjermeslevgaard til sin nære Slægtning Enevold Kruse. Gift 1° m. Lensmand paa Klarupgaard Bagge Griis til Slette + 1532; 2° efter 1537 m. Jens Thomesen (Dan) til Hjermeslevgaard; hun + o. 1590.

 

2. Anne  +  23 April 1578, bgr. i Tolstrup Kirke. (Ligsten med Vaabener: Vognsen, Lunov, Urne og Munk): gift m: Svend Ottesen (Orning) til Eget.

 

3. Kirsten var + 1590: gift m. Claus Dytmersk, Borger i Aalborg.