Orning. +

 

Om Slægtens Oprindelse berettes, at den bekendte Fru Jo­hanne Andersdatter (Panter) paa Asdal havde en Foged hos sig, som var af Adel og af Orning Slægt, hvilken bedrev et grovt Skjelmsstykke i hendes Tjeneste, hvorfor hun lod ham dømme fra Æren, hvorfor hans Efterkommere Mand efter Mand ikke have villet kjendes ved Navnet, før Vil Orning gjenoptog det. I Slægten selv bevaredes en Tradition om, at den stam­mede fra Skotland, maaske foranlediget ved Fornavnet Vil (a: Villum), det den imidlertid havde arvet fra Slægten Galskyt. Dens Vaaben var to blaa Bølger i rødt Felt, paa Hjelmen syv vexelvis røde og blaa Faner, hvorfor den stundom tillægges Navnet Bølle. Navnet skreves oprindelig „Worn" og de i Bondestand nedsunkne. Efterkommere af Erik Jensen Orning paa Aad­land vidste endnu 1748 at berette, at Navnets oprindelige Form var Orm eller Worm (1).

 

 

 

Svend ,,Ornigh", Raadmand i Aalborg, beseglede 1442 til Vitterlighed med Fru Else Christiernsdatter Vendelbo (2), kaldes 1443 i et Thingsvidne i Aalborg Svend „Warni" (3) og 1446 Svend Orni, betegnes ikke som Adelsmand, var Medlem af Guds Legems Lav i Aalborg (4).

Sønner:

A. Mads Svendsen til Eget (Vennebjerg H.( måske Skærum sogn , Horns Herred)), som han 1478 indværgede med Lovhævd, i et Vidne 1482 nævnes Mattis Ornes Lovhævd paa Eget og 2 Gaarde i Trygderup (5); g, m. Anne Roed fra Vustgaard.          

Søn :

Svend Madsen Orning til Eget, var 1499 nærværende ved Julegilde paa Aagaard og kaldes Svend Orning (6), kaldes 1515 Væbner og beseglede da et Vidne af Horne Herredsthing (7), nævnes 1536 i Recessen (8) og endnu 1556 i en Rusttjenesteliste; g. m. Maren Sørensdatter Munk (Vin­ranke).

Sønner:

1. Søren Svendsen til Eget, synes at være død før 1556, da Fru Ellen nævnes i en Rusttjenesteliste; g, m. Ellen Vilsdatter Galskyt, levede 1587 (9). Børn:

a.Svend Sørensen, + lille.

b. Vil 0rning til Eget, + 24 April 1602 paa Eget, begr. 3 Juni; g. m. Kirsten Jørgensdatter Høeg (Banner), begge begr. i Skjærum Kirke. Børn: