Friis til Vadskjærgaard.

 

 

 

 

 

a. Gamle Niels Friis til Vadskjærgaard     (Skodborg H.) taxeres 1525 til to Glavind i en Rusttjenesteliste, blev 1528 forskreven at følge Kongen udenlands, nævnes i Recessen 1536 og forseglede 1552 Adelens indbyrdes Forpligtelse til at holde et aarligt Landemode; g. m. Karen Juel Palles­datter. Børn:

           

1) Henrik Friis blev ihjelstukken i Kalundborg, ugift.

 

2) Godske Friis til Vadskjærgaard, Lundergaard (Rinds H.) og Vadsted (Gjern H.), hvilken sidste Eiendom han 1575 erhvervede ved et Mageskifte, var 1540 nærværende paa Kongens Retterthing i Middelfart, blev 1563 for­lehnet med en Gaard i Bjerge Herred, var 1565 Høveds­mand ved Udbuddet, nævnes i Hyldingen 1580 og levede endnu 1584 ; g.m. Eliabeth Vestenie Lauridsdatter.

 

3) Jørgen Friis nævnes 1547 i en Markeskjelsforretning, + uden Børn.

 

4) Palle Friis til Lundergaard nævnes 1536 i Recessen, var 1565 Høvedsmand ved Udbuddet, men var + 1575; g. m. Agate Vestenie Lauridsdatter, der 1575 som Enke ved Magelæg erhvervede Vrangstrup (Hovlbjerg H.) og endnu levede 1597, da hun var indbudt til Jakob Skrams Bryllup.

 

5) Bodil, g. m: Christoffer Maltesen (Viffert) til „Broffuen­bjerg".     

 

6) Kirsten , g. m. Thomes Kruse til Vorst.

 

7)? Anne, g. m. Oluf Krabbe til Damsgaard.