Benderup

 

Linien paa Korterup.

 

 

 

 

 

Jep Jensen til Tustrup (Hellum H.), tilskjødede 1422 Hr. Niels Eriksen (Banner) to Gaarde i Gravlev (25) og er mulig identisk med den Jep Jonsen, der 1413 fik,Gods i Høfde­lund af sin Frænde Hr. Peder Mogensen (26).

Søn:

Poul Jepsen, kaldes i en Optegnelse af Axel Urne om Viffert Seefelds Ahner (25) „Tord Jepsen til Hvidsteen".

Sønner:

1. Jep Poulsen i Korterup (Kvotrup i Onsild H.), tilskjødede 1488 Kongen to Gaarde i Tørslev i Rugsø H., som vare til­faldne hans Hustru (27), nævnes c.1500 blandt Adelen i Aarhus Stift (11); g. m. Marine Nielsdatter. (Han kaldes af Axel Urne „Jep Tordsen til Kvottrupu og hun „Maren Krabbe Christensdatter af Gjessingholm.)

Børn:

a.Poul Jepsen.

b. Inger af Suldrup (Hornum H.).

c. Mourids Jepsen til Korterup,   taxeres 1525 til at stille en Skytte (28), fik 1531 tilskjødet en Gaard i Handest (Nørhald H.) af Laurids Christiernsen (29); g. m. Else Steen Knudsdatter til Skovbygaard (Framlev H.). Børn:

1) Niels Mouridsen til Kvottrup ,  som han arvede 1566 efter sin Broder, og Skovbygaard, som han skiftede bort til Kongen 1575 for Tustrup (Hellum H.) (30), trættede 1546 med sin Svoger Torlof Bildt (31), nævnes 1551 med alle sine Søskende ved et Mageskifte, som de gjorde med deres Søskendebarn Christiern Steen til Hovedstrup (32), ligesom de og s. A. førte Trætte med Per Kruse (33), taxeres 1556 til en Skytte (34), tjente 1566. i Krigen som Høvedsmand for Udbuddet i Skanderborg Lehn (35), var 1568 indviklet i en Drabssag (36), fik 1569 Brev paa Spen­trup Sogns Tiende (37), forseglede Hyldingen 1580 (38), + 1605 som Slægtens sidste Mand; g. m. Maren Høeg (Banner) Christensdatter til Voxlev (Hornum H.), begr. 1 Mai 1600; begge begr. i Hem Kirke.

Døtre:

a) Else til Tustrup, g. 14 Febr. 1580 på Kvottrup m. Christoffer Lauridsen (Seefeid) til Refsnæs, f. 4 Nov. 1543 f 2 Marts 1612.

b) Johanne til Tustrup, var 1612 nærværende ved sin Svogers Dødsleie, levede endnu 1627, + ugift.

c) Abel til Tustrup, nævnes ligeledes 1612 og 1627, + ugift.

d) Anne, f 25 April 1593 paa Dronningborg, begr. i Hem Kirke*, hvor der endnu findes en Messingplade med hendes fædrene og mødrene Vaaben over hendes Grav.

2) Jørgen Mouridsen til  Kvottrup, faldt    1565 i   Slaget ved Svarteraa (39), ugift; begr. i Hem Kirke.         1586 hold­tes Skifte paa Hovedstrup efter ham (40).

3) Christine levede 1551(32).

4) Marine nævnes 1551 og 1566, da der paa Skiftet efter Broderen udlagdes hende en Gaard i Dyrby i Nørhald H.

5) Anne var 1546 g. m. Torlof Bildt til Hassinggaard (31).

2. Jørgen Poulsen af Korterup, nævnes 1483 i et Vidne af Gjerlev Herredsthing (41).

3. Vogn Poulsen forseglede 1496 tilligemed Peder Benderup til Vitterlighød med Christen Berg (7), nævnes c.1500 blandt Adelen i Viborg Stift (11). 

Sønner:

a. Poul Vognsen til Støttrup (Gislum H.) nævnes 1543 (42), skulde 1546 med flere granske en Trætte mellem Niels Mouridsen (Benderup) og Torlof Bildt (31), taxeres 1556 blandt Adelen i Viborg Stift og sættes til en Skytte (34), fik 1572 Brev paa Tienden af Farsø Sagn (43), skrives 1577 til „Skovsbro" og nævnes da med sin Frue i en Trætte paa Viborg Landsthing (44), forseglede Hyldingen 1580 og skrives da til „Skovbjerg" (38), boede 1583 i Hobro; g, m. Anne Hansdatter. Søn:

Vogn Poulsen til Støttrup, var 1577 Fadder til en Søn af Præsten Christen Nielsen Juul, og 1579 og 1581 var Fru Inger i Støttrup Fadder til to andre Børn af Præ­sten (45), forseglede Hyldingen 1580 (38).    

b. Niels Vognsen taxeres 1556 til en Skytte blandt Adelen i Viborg Stift (34).

c.Jens Vognsen