Banner-Høeg

 

3. Hr. Eskild Nielsen , 1435 til Vibthorp (Vittrup paa Mors), Lyngholm, Eskjær og Vang (Kjær H.),1457.

Ridder, Ievede endnu 1493, var + 1494, g. m. Elline Nielsdatter (Banner).            Børn:

a. Niels Eskildsen, 1481 til Skaregaard; .1494 til Glom­strup paa Mors ; boede 1504 i Nykjøbing p. M:, levede endnu 1510.

b. Niels Eskildsen, nævnes 1487 i Hyldingen, 1488 til Filshave (Grønning S., Nørre H. i

Salling), 1505 forlehnet med Klarupgaard, 1506 Lehnsmand paa Bøvling, g. m. Kirsten

Jonsdatter (Viffert), 1512 Enke, boede 1537 i Nibe, 1549 i Dyrop (?Dørup, Hjelmslev H.). Datter: Kirsten            til Filshave, blev            lokket af Mads Jensen (Skade), der, vel siden ægtede hende; men hvoraf dog megen Trætte opstod.

c. Erik            Eskildsen til Leergrav (Hammerum H.)            1501, skjødede 1513 Gods til Voer Kloster, var + 1524.

d. Mikkel Eskildsen til Lyngholm 1495, som han 1505 solgte til Hr. Niels Høeg, levede endnu 1524, g. 1489 Søn­dag efter Martini m. Maren Christensdatter (Steenfeld), hvis Morbroder, Biskop Hartvig Juel, gjorde deres Bryllup  i Ribe.            Børn:

1) Erik Høeg til Klarupgaard, som han 1540 erhvervede  ved Mageskifte mod Kronen, var 1528 blandt de Adels­mænd, der skulde ledsage Kongen udenlands, naevnes 1536 i Recessen, g. m. Kirsten Rekhals.            Børn:

a) Jørgen Høeg til Klarupgaard , fik 1558 Kjeldgaard (Nørre H. i Salling) i Mageskifte med Kronen, men solgte den atter, tjente 1564 til Søs, blev 1585 saaret i Slaget ved Svarteraa, fik 1570 noget Gods i Flæ­skum Herred i Forlehning, + 20 Sept. 1589, g. m. Anne Enevoldsdatter Stygge til Todbøl (Hundborg H.); begge begr. i Klarup Kirke: Børn:

(1Erik Høeg

(2 Enevold Høeg           

(3 Kirsten,                        + alle unge og er begravne hos Forældrene.

(4 Erik Høeg til Klarupgaard, + 10 Okt. 1612, var  1611 Skibshøvedsmand, g. 1 Juli 1593 paa Boller i Vendsyssel m. Christence Jensdatter Dyre, f. 2 Febr.

1569 + i Dec. 1649 (hun g. 2° m. Jørgen Kruse til Kjærsgaard).

(5 Christen Høeg til Todbøl, levede endnu 1634, g. 22 Juli 1593 paa Todbøl m. Anne Ovesdatter Skram til Hammergaard (Vrads H.), der var + 1631; begge begr. i Snedsted Kirke. Sønner:

(a Jørgen Høeg til Todbøl, Hammergaard og Bailumgaard (Harre H.), 1633 Kornet, begr. 1 Aug. 1656 i Viborg, g. 1° ca. 1633 m. Margrete Mogens­datter Gøye, 2° m. Regitze Vernersdatter Parsberg, f. 16 Sept. 1612 + 1666 (hun g. 2° m. Erik Høeg til Bjørnsholm). Børn:

1. Mogens Høeg til Todbøl, Oberstvagtmester til Hest, faldt 14 Nov. 1659 i Slaget ved Nyborg, begr. i Viborg Domkirke. Han havde mistet sin venstre Haand i Tyskland, og han var den første af Slægten, som stavede sit Navn ”Høegh"-, saa­ledes som det i en nyere Tid blev almindeligt.

2.Anne + ung.

(b Ove Høeg til Todbøl f 1598, 1619 immatriku­leret ved Universitetet i Leyden, 1622-25 Sekretær i Kancelliet, 1625 Agent i Sverig, 1627 Rente­mester og forlehnet med Romsdalen, s. A. Krigskommissær i den tyske Krig, + 19 Jan. 1628, begr. i Nikolai Kirke i Kjobenhavn.

(6 Kirsten, g. m. Will Orning til Eget, + 24 April 1602.

(7 EIse til Klarupgaard, + 16 Jan. 1649, g. 26 Juni 1586 paa Klarupgaard m. Jacob Vind til Grundet, f. 1544 , +14 april 1607.­

b) Inger begr. i Falslev Kirke, g.1° m. Mogens Clausen Dyre, efter hvem hun var Enke 1559, g. 2° m. Laurids Kruse til Balle, f. 1533 + 1597.

 

2) Christen Høeg til Fladholt (Dronninglund H.) 1537, g. m. Abel Thomesdatter Roed. Datter: Maren i Voxlev 1568, g. m. Niels Mouridsen (Bende­rup) til Tustrup, + 1605.

3) Anders Høeg levede 1530.

4) Ellen, + ugift.

5) ?Eskild Høeg nævnes 1537.