Hakon Thorvald Svendsen


HTS var født i Borup nord for Vrå i
Vendsyssel i 1879.Forældrene var
baneformand Hagen Svendsen og hustru
Sidsel Johanne Christensen. Han kom ud
at tjene som niårig og som 18-årig kom
han i lære som tømrer. Da han havde arbejdet
et par år som tømrer kom lockouten i år 1899,
og han besluttede da at blive folkeskolelærer.

Billedet viser hans familie.

I 1908 fik han sin lærereksamen fra Gedved
seminarium, og det første job var som vikar
i Øse skole i Ribe amt.Her mødte han senere hustru
Sigrid, der var datter af lærer Hans Peter Nielsen
i Øse. De blev gift i 1910, og i 1911 fik de deres
første barn Gudrun i Mønsted nær Viborg. I 1912 fik
han job som lærer ved Hæsum skole nær Øster Hornum.
Her fik de sønnen Agner.

I 1915 blev han ansat som førstelærer ved den
nyetablerede Vaarst Kommuneskole,
hvor han var indtil 1949. HTS var meget interesseret i
gymnastik, og i 1928 repræsenterede Vaarst skole Aalborg
amt ved et skoleidrætsstævne i København. Desuden startede
han også aftenskoleundervisning. Inden for biblioteksvæsenet
var han meget aktiv.

I Vaarst skole indførte HTS emneundervisning, der var ret nyt
på det tidspunkt.


I Vaarst fik HTS og Sigrid børnene
Johanne Marie, Holger, Nanna,Hans Hakon og
Sigurd Thorvald.

HTS og Sigrid ses her i køkkenet i
lærerboligen.

I 1949 blev HTS udnævnt til Ridder af
Dannebrogsordenen.
Han sidder her overfor efterfølgeren
førstelærer Per Andersen
Efter sin fratræden skrev HTS sine erindringer.