Tord RoedEn af de mest betydningsfulde vaarstdrenge ,
der nogensinde har eksisteret , må være Tord Roed.

Han blev født på "Vaarstgaard" i 1490'erne , og hans
forældre var Thomas Roed og Anne Johansdatter Vognsen.

Se mere om familien Roed.

Tord Roed var 1525 i Norge i Ærkebiskop Olafs tjeneste,
var 1527 kjøgemester hos Vincens Lunge på Bergenhus,
1529 hos dennes efterfølger Eske Bille, under hvis
fangenskab han styrede slottet og lenet, var
1531 selv forlenet med Voss, 1537 lensmand på Bergenhus,
1542 i Trondhjem, som han fratrådte 1546 og drog til Danmark,
hvor han snart efter døde; gift med Anne Andersdatter Friis
(af Haraldskjær) (gift 1.gang med Jens Munk til Visborggaard (+ 1512),
gift 3.gang i 1554 med Jesper Daa til Enggaard (+ 22 Marts 1562).


Tord Roed må under sit ophold hos ærkebiskop
Olaf Engelbrechtsen have lært en del om magt.

Også Vincent Lunge var en af de mest magtfulde mænd
i Norge , idet han foruden at være lensmand i Bergen var
gift ind i Norges rigeste slægt.

Tord Roed bliver sikkert lensmand på Bergenhus på grund af
sit krigeriske virke med at holde Norge som en del af det
danske rige.