Claus JohannsenCJ var født ca. 1841 på " Stenbækgaard ".
Han var søn af Frants Johannsen , og
hans farfar var skoleholderen i Gunderup
Claus Johannsen.
CJ blev vel nok Vaarst's mest kendte person
uden for byen.
Han har fortalt udførligt om sit liv i
selvbiografien : " Erindringer fra et langt liv ",
der udkom på Levin og Munksgaards forlag i 1928.
Poul Erik Kristensens har skrevet et resume af bogen.

Billedet er nok fra sidst i 1800-tallet.

CJ blev gift med Clara Bjørnbak , der var
datter af højskoleforstander Thomas Bjørnbak
i Fjellerad. Hun var født ca. 1853 i Smidstrup
i Sejlstrup sogn ca. 10 km sydvest for Hjørring ,
hvor Thomas Bjørnbak havde været kirkesanger og
skolelærer , før han kom til Fjellerad.
CJ skriver selv : "Efter at Th. Bjørnbak havde overtaget Fjellerad Højskole,
der opførtes 1867 (i Vinterhalvaaret forud var der blevet
holdt Skole i P. Knudsens nye Stuehus), kom jeg jo af og
til derop, hørte paa Undervisningen og til Generalforsamlingerne.
Af hans mange Døtre fandt jeg, at Clara vilde blive mig en
god Hustru, og vi enedes om at holde Bryllup 4. Marts 1870."
Clara og Claus Johannsen fik børnene
Else Bjørnbak Johannsen
Christian Bjørnbak Johannsen
Claus Johannsen var på et tidspunkt formand
for Danmarks Afholdsforening , og teksten på
billedet lyder :
Der gives ikke noget Samfundsonde , der blot tilnærmelsesvis
saaledes tærer paa Folkenes aandelige , fysiske og økonomiske
Evner og Kræfter , som det de berusende Drikke fremkalder ,
og intet bringer en saadan Nød og Forstyrrelse i Samfundene
saavel i social som i retslig Henseende.