Min Farfar stammede fra Baunehøjgård, blev født i 1866 og døde 43 år gammel i 1909.
Han drev købmandsforretning  hvor Smidstrup havde butik. Jeg forestiller mig at det var en slags korn og foderstof forretning.
Han blev gift med Kirsten Marie (muligvis Øland) Hun blev født i 1866 og døde 79 år gammel i l945.
Jeg er født i 1943 og har en lille erindring om hende. Jeg er opkaldt efter hende, og jeg tror jeg ligner hende på mange punkter. Den dag hun kunne have holdt sølvbryllup gav børnene hende et kaffestel.
Dette stel har jeg arvet og bruger det nænsomt.
I ægteskabet kom der 7 børn 4 piger og 3 drenge. Een af drengene Hans født i 1902 døde kun 18 år gammel i 1920. Han var født med skæv ryg og var svagelig, men havde musikalske evner han spillede violin.
Min yngste faster Gertrud var ganske lille da hendes far døde så hun blev sat i pleje, men bevarede kontakten til hjemmet.
I 1905 byggede ( Østergård ?) huset hvor min farmor inrettede sin  "Fransk vask og strygning". Det må have været meget svært at være alene med forsørgelse og opdragelse af så mange børn.
Min Far Niels Peter Pauli Gregersen blev født i 1895 og døde 76 år gammel i 1971.
Han havde tjent flere steder ved landbruget,  og begyndte så som hjemmeslagter og senere startede slagterforretningen. jeg vil tro det var sidst i trediverne.
Tilbygningen som blev slagterforretning har han ladet bygge. Der var et godt opland, der var en fast kundekreds, mange er de pakker kød som er blevet sendt med toget---rutebilen---og ikke at forglemme de trofaste mælkekusker, som der var et helt særligt forhold til. Jeg vil også nævne de folk der arbejdede i tørvemosen. Det var kunder, som man kunne vente på klokkeslet og de handlede een gang om ugen,
og de skulle have noget med hjem, --- og det skulle være godt.
Der var meget arbejde med fremstilling af varer, det var så absolut en forretning hvor mand og kone havde meget at bestille, og der var min mor en meget dygtig  og værdifuld hjælp.
Efter Fars død i 1971 drev Mor butikken videre, men da var der allerede andre handelsmuligheder, andre arbejdsmønstre, kvinderne kom på arbejsmarkedet, og butiksdøden i de små byer var begyndt.
Det er alt for nu. Jeg er sat igang og jeg ønsker jer en rigtig god søndag og håber I vil gentage den. Mange hilsener KirstenJørgensen. (Gregersen)