Magdalene DahlMagdalene Dahl blev født 18-11-1885
i Hjørring sogn som datter af murer
Anders Christensen og hustru Marie
født Ibsen.
Ved kgl. bevilling af 10-04-1905 tog
familien efternavnet Dahl ( måske
fordi Anders Christensen stammede
fra lokaliteten BjergbyDahl).

Frøken Dahl - som hun blev kaldt - blev
ansat i Vaarst Kommuneskole i 1915.
Hun boede i lejligheden på 1.sal i den østre
del af skolen.
Da hun sluttede på skolen som 70-årig byggede
hun Vaarstvej 227.

Billedet er fra 1932.