Kort :

Kort j4 Kort over Skomagerbakken 3-20 og Vaarstvej 190-209

Kort j5 Kort over Vaarstvej 189 , Vaarst Skolevej og Gudumvej 25-57

Kort k4 Kort over Vaarstvej 204-231 og Vaarst Smedevej 2

Kort k5 Kort over Vaarst Smedevej 3-16 , Gudumvej 54-72 , Vaarst Kærvej 3-5 og Vaarst Banevej 5

Matrikelkort :

matr-vaarst-1813 Matrikelkort over Vaarst fra 1813

matr-vaarst-1816 Matrikelkort over hele Vaarst fra 1816

matr-vaarst-1866 Matrikelkort over Vaarst fra 1866

matr-vaarst-1897 Matrikelkort over Vaarst fra 1897

matr i5 Matrikelkort over Vaarstvej 173-189 og Gudumvej 17-37

matr j4 Matrikelkort over Skomagerbakken 3-20 og Vaarstvej 190-209

matr j5 Matrikelkort over Vaarstvej 189 , Vaarst Skolevej og Gudumvej 25-57

matr k4 Matrikelkort over Vaarstvej 204-231 og Vaarst Smedevej 2

matr k5 Matrikelkort over Vaarst Smedevej 3-16 , Gudumvej 54-72 , Vaarst Kærvej 3-5 og Vaarst Banevej 5

matr l4 Matrikelkort over Vaarstvej 231-251 og Gudumvej 96-114

matr l5 Matrikelkort over Gudumvej 72-85 og Vaarst Banevej 5-9

matr m4 Matrikelkort over Gudumvej 112-120