Lærere ved Vaarst skole

 

Claus Johannsen fortæller om en lærer Larsen, død 1848. Fra 1845 -1871 var lærer Borch ansat. Derefter blev lærer L. Lauritsen, som vi kan se på billedet lærer i den lange perio­de 1871-1914. Lærer Lauritsens datter Augusta Grostøl var lærerinde på skolen på Skomagerbakken. I  1915 blev lærer H. Svendsen ansat og han virkede til 01.10.48 og derefter som vikar et års tid. Lærer Svendsen huskes af mange som en meget fremsynet lærer. Han indførte emneundervisning i 1930'erne, lærte bl.a. børnene at lave reb, købte frø til na­turhistorieundervisningen og var en meget dygtig sløjd­lærer. Børnene havde sløjd i skolen og om aftenen under­viste han fædrene. Desuden var han aktiv som gymnasti­klærer.

 

I 1928 blev gymnastikholdet der bestod af skolebørnene fra Vaarst repræsentationshold for Aalborg Amt ved Folkesko­lens idrætsstævne i København. Da lærer Svendsen gik på pension i 1949, blev han udnævnte til ridder af Dannebrog. Fra 1915-1954 virkede Magdalene Dahl som lærerinde ved skolen. Frk. Dahl var en trofast og respekteret lærerinde. I  1949 blev lærer Per Andersen ansat, og han virkede indtil 1960.

I 1954 blev Tove Kvist ansat som lærerinde. Tove Kvist er stadig ansat ved skolen.

Lærer Andersen efterfulgtes i 1960 af lærer Karl Vigstrup Jensen. Om lærer Vigstrup fortælles, at han holdt sig for sig selv, men gik gerne lidt på jagt, han underviste indtil 1971, hvor Søren Winther blev førstelærer.

I 1986 da Søren Winther blev skoleleder på Nøvling Skole blev Palle Rugholm Nielsen ansat som skoleleder.

 

I 1986 blev der oprettet en børnehave i den gamle før­stelærerbolig. Senere er skolen blevet åbnet eftermiddag og aften dels som fritidsordning om eftermiddagen, og dels for mange forskellige aktiviteter i det der er kaldt Vaarst Fri­tidsskole.

 

I foråret 1991 besluttede Aalborg Byråd ved et skoleforlig at nedlægge Vaarst Skole med den begrundelse af skolen var for dyr. Fjellerad Skole blev også nedlagt. Fra den 1. august 1992 dannes den nye kommunale Vaarst/Fjellerad Skole i Fjellerad, og en ny Vaarst Friskole i Vaarst.

 

Skolebygningerne i Vaarst skal bruges til børnehave. Gym­nastiksalen må boldklubberne benytte.

På gavlen ud mod landevejen står Kommuneskole. Selv ef­ter at skolen er nedlagt, vil bygningen altid minde om, at her var et undervisningssted, et samlingssted. Her var lærere, der huskes for strenghed,retfærdighed, fremsyn og kærlig­hed i undervisningen og her var børnene glade for deres skole.

 

Skoleledere:

Larsen ................................                                    - 1845

Borch ....................................                           1845- 1871

L. Lauridsen ........................                                 1871 - 1914

H. Svendsen ........................                                 1915- 1948

Per Andersen            .......................                      1949- 1960

Karl Vigstrup Jensen ..........................                1960- 1971

Søren Ellern Winther (lærer 1966-1971) ...             1971 - 1986

Palle Rugholm Nielsen .......................                  1986- 1992

 

Lærere:

Magdalene Dahl ........................                         1915- 1954

Tove Kvist .............................                               1954- 1992

Peder Juul Pedersen .........................                1961 - 1966

Inger Vigstrup Jensen .......................                 1962 - 1971

Ole Grønborg Christensen ...............                     1966- 1968

Poul Henning Jensen .........................                1968- 1992

Inge Nyttrup ...........................                                 1971 - 1972

Holger Møller Hansen ........................                 1971 - 1979

Lilian Bach Sørensen            ....................                 1973- 1992

Lise Gottlieb Krebs ..............................               1977- 1992

Ole Weie ................................                              1981 - 1985

Marie Storgaard Pedersen .................                     1980- 1981

Karen Lolk            ..............................                    1988- 1991

Jimmy Kristensen            .........................              1987 - 1992

John Hansen ..........................                                 1989- 1990

Troels Folmer Andersen .....................                   1990- 1992

Hugo Porsborg (musikskole) .............                       1988- 1991

 

Børnehaveklasse:

Jytte Brandstrup            ..................                         1977- 1988

Lis Trans Andersen ..................................               1988- 1991

Sine Vinther ...........................                                 1991 - 1992

 

Pedel:

Harald Nielsen .....................                                   1981 - 1986

Christian Kvist .....................                                   1986 - 1992