Vaarst Gamle Skole


Vaarst Gamle Skole havde i årene før og
efter århundredeskiftet til huse i Vaarst Skolevej 8.
I mange år var Laurits Peter Lauritsen
lærer , og senere var også hans
datter Augusta Grostbøl lærer på skolen.
I 1915 afløstes den gamle skole af
Vaarst Kommuneskole.

Klassebilleder :Ca. 1892.

Se billede med tekst

Ca. 1908.

Se billede med tekst

Ca. 1912.

Se billede med tekst

1914.

Se billede med tekst