Hadsundbanen


Allerede i 1875 var der snak om at anlægge en jernbane
fra Aalborg til Hadsund.
I sidste fjerdedel af 1800-tallet blev der afholdt
adskllige møder i østhimmerland angående sagen.
I 1897 blev der vedtaget en ny jernbanelov, og man
besluttede at anlægge Aalborg-Hadsund jernbanen.
Sammen med 9 andre byer blev der bygget en station i Vaarst.


Se billede med tekst

Hadsundbanen blev indviet i år 1900 og skabte straks
udvikling i Vaarst. Allerede i 1902 blev Vaarst afholdshotel bygget.
Billedet viser et hjælpelokomotiv ca. 1942.

I 1920'erne begyndte banen at give underskud.
Sidst i 1920'erne indsatte man motorvogne i
stedet for damptog.
Under anden verdenskrig var der øget aktivitet
på banen på grund af vejtrafikkens besværligheder,
men efter krigen var der igen problemer for banen.

Billedet viser en tog-forbi-kørsel i Vaarst.

Fra ca. 1946 blev der brugt skinnebusser

Billedet viser en skinnebus på Vaarst station.

Underskuddet på banen blev efterhånden så stort,
at man besluttede at lukke banen den 31. marts 1969.

Billedet viser indkørslen til Vaarst nordfra.

Den 31. marts 1969 er sidste dag med tog
fra Vaarst station.

Den 31. marts 1969 er sidste dag med tog
fra Vaarst station.

Den 31. marts 1969 er sidste dag med tog
fra Vaarst station.

Den 31. marts 1969 er sidste dag med tog
fra Vaarst station.

Den 31. marts 1969 er sidste dag med tog
fra Vaarst station.