Teknodyn


Teknodyn blev i 1939 etableret af Børge R. Pedersen
og Niels Chr. Nielsen på Gudumvej 37.
Tilhøjre ses Børge R. Pedersen, der havde været
bogholder på Vaarst Savværk.

Niels Chr. Nielsen til højre herfor havde været
værkfører på Vaarst Savværk.

Chresten Djerlev skulle formentlig have været med
til etablere Teknodyn.På tingbogsbladet ses at
Nielsen og Pedersen først køber 2/3 af matriklen,
men lidt senere køber de også den sidste trediedel.

Maskinværkstedet lå i den nordlige ende af
den først byggede længe.

Kontoret lå i den sydlige ende af bygningen.
På billedet ses Anton Magnussen , Niels Chr. Nielsen
og Børge R. Pedersen.

Imellem kontoret og maskinværkstedet lå
træafdelingen , hvor der blev produceret mange
tørvegrebe til den store tørveproduktion , der
var under 2.verdenskrig.

Her ses Emanuel Haugaard Andersen ved en
såkaldt kehlemaskine , hvor træet blev høvlet.

Her ses medarbejderne ca. 1943.

Se billede med tekst

Søren Madsen Nielsen , tidligere Skomagerbakken 10,
som ses til højre , har skrevet om sin tid på Teknodyn :
En artikel om sin tid som arbejdsdreng
og en om sin tid som lærling.


Nedenfor ses en del af de

produkter


som Teknodyn fremstillede.
Her ses en silo.

Her er Langå museums beskrivelse af en
tørvegreb , som blev lavet i stort antal.
Citat :
Jeg læssede tørv med en roegreb og husker tydeligt
min fars hovedrysten, da jeg ville købe en tørvegreb
til 75 kroner. Jovist, det var mange penge, men jeg
kunne læsse for 10 kroner ekstra tørv om dagen, så
den var tjent ind på otte dage, klukker Torben Banke.

Her er forskellige trillebører.

Her er en sækkeløfter.
Det er Haugård , der demonstrerer.

Her er en tømmersav. Det er Søren Mortensen og
og Christen Magnussen , der arbejder ved saven.

Her er en opklodsersav.

Her er et kantværk.

Her er en bræddesav.

Her er en såkaldt automatsavsav.

Her er en multisav.

Her er en brændesav.

Her er en afkortersav med bord.

Her er en dobbelt afkortersav med fremtræk.

Her er en stempelmaskine.