Vaarstvej 245


Vaarstvej 245 blev bygget af
Josef Nieilsen fra Torderup , da
han overdrog sin gård til sønnen.
Senere boede Gunner Nielsen der.

Billede fra 2007.