Vaarstvej 225

Matr.nr.2

I 1860 boede disse personer på Vaarstvej 225 :
Jens Christian Toft , 27 , Gift , gaardmand , huusfader , Lillevorde Sogn
Jacobine Pallesen , 28 , Gift , hans kone , Nørrekongerslev Sogn
Nielsine Jensen , 5 , Ugift , Deres børn , Nørrekongerslev Sogn
Ane Jensen , 1 , Ugift , Deres børn , Født i Sognet [Gunderup]
Jens Christian Hansen , 43 , Ugift , tjenestefolk , Hjørring Amt
Jens Gandersen , 30 , Ugift , tjenestefolk , Store Brøndum Sogn
Poul Christian Mortensen , 52 , Ugift , tjenestefolk , Hjørring Amt
Anders Andersen 33 , Ugift , tjenestefolk , Soelberg Sogn
Ane Jensine Jensen , 20 , Ugift , tjenestefolk , Født i Sognet [Gunderup]
Ellen Marie Nielsen , 27 , Ugift , tjenestefolk , Født i Sognet [Gunderup]

I 1880 boede disse personer på Vaarstvej 225 :
Jens Toft , 46 , Gift , Husfader , Gaardfæster , Lillevorde
Jacobine Toft , 48 , Gift , Hans Kone , Nørrekongerslev
Ane Toft , 20 , Ugift , deres Barn , Gunderup Sogn
Søren Toft , 16 , Ugift , deres Barn , Gunderup Sogn
Peder Toft , 13 , Ugift , deres Barn , Gunderup Sogn
Niels Toft , 10 , Ugift , deres Barn , Gunderup Sogn
Stine Toft , 2 , Ugift , deres Barn , Gunderup Sogn

I 1890 boede disse personer på Vaarstvej 225 :
Jens Chr. Toft , 56 , Gift , Husfader , Gaardfæster , Lillevorde Sogn
Ane Magrethe Jacobine Pedersen , 58 , Gift . Husmoder , Nørre Kongerslev
Søren Jensen Toft , 26 , Ugift , Søn , Gunderup
Ane Jensen Toft , 28 , Ugift , Datter , Gunderup
Ane Margrethe Kirstine Jensen Toft , 12 , Ugift , Barn , Gunderup
Marinus Nielsen , 20 , Ugift , Tyende , Gunderup
Jens Pedersen , 17 , Ugift , Tyende , N. Sundby

I 1901 boede disse personer på Vaarstvej 225 :
J Chr Tofts Enke , 21-okt , 1831 , g , Nr.Kongerslev,Aalborg
Niels Pedersen , 06-jul , 1863 , g , Gudum
Ane Pedersen , 21-dec , 1859 , g , her
Chatrine Pedersen , 17-okt , 1895 , u , her
Nielsine Pedersen , 19-nov , 1896 , u , her
Jens Chr Pedersen , 24-apr , 1898 , u , her
Søren Pedersen , 29-apr , 1900 , u , her
Kirstine Jensen , 08-apr , 1877 , u , her
Niels Chr Nielsen , 03-jul , 1866 , u , Romdrup
Peter Pedersen , 02-feb , 1886 , u , Gudum
Marie Davidsen , 04-jul , 1884 , u , Mou

Jens Chr, Toft er død og datteren Ane er blevet gift
med Niels Pedersen Winther,
der bestyrer gården for svigermoderen.

I 1916 boede disse personer på Vaarstvej 225 :
Petrea Møller , 10-okt , 1869 , gaardejerske
Poul Møller , 07-apr , 1895
Knud Møller , 22-maj , 1897
Kresten Møller , 29-nov , 1900
Otto Møller , 24-maj , 1904
Niels Peter Mortensen , 05-nov , 1899
Bertha Nielsine Rosalie Nielsen , 04-nov , 1895
Karen Marie Nielsen , 16-apr , 1898

Vaarstvej 225 " Vaarst Søndergaard " blev købt fri fra
Lindeborg ca. 1904-05 og ca. 1909 blev den købt af Søren Møller.

Søndergaard, Gunderup Sogn. Postforbindelse og Station: Vaarst,
hvortil ca. 2 Minutters Gang. Gaarden ligger c. 15 Km. fra Aalborg.
Ejerinde: Enkefru Petrea Møller, f. Eriksen, som overtog Gaarden i 1914
ved sin Mands, Søren Møllers Død, er født i Saltum 10. Oktbr. 1868.
Matr.Nr. 2a m. fl. af Vaarst. Hartkorn 5 Tdr. 1 Fdkr. 1 ½ Alb.
Ejendomsskyld 30,000 Kr. Brandassurance for Bygningerne ca. 23,000 Kr.
Areal 73 Tdr. Ld., deraf Ager 42, Kultureng 30; Have og Gaardsplads 1.
Agermarken drives i en 7 Marksdrift: Blandsæd, Roer, Byg; Rug, Havre og
2aars Græs. Jordens Bonitet er god Muld paa Kridtunderlag.
Der holdes 18 Køer og 14 Stk. Ungkvæg og Kalve af jysk sortbroget Race,
6 Heste, 1 Plag og 6 Faar. Sidste Aar solgtes c. 75 Fedesvin.
Søndergaard frikøbtes 1905 fra Grevskabet Lindenborg. De noget bakkede
Jorder ligger i tre Afdelinger S. for Gaarden, der er af Grundmur med
Straatage, opførte 1875 og 1908.
I 1921 boede disse personer på Vaarstvej 225 :
Marius Larsen , m , 10-feb , 1863 , g , Vaarst , husfader
Katrine Larsen , k , 25-apr , 1865 , g , Gudum , Ank.1885 , Gudum , husmoder
Niels Larsen , m , 23-jul , 1902 , u , Vaarst , barn
Nielsine Jespersen , k , 07-maj , 1901 , u , Ank.Hurup , 1920 , husassistent
Elly Kutzeler , k , 06-feb , 1907 , u , Halle , 1920 , plejebarn
Axel Pedersen , m , 10-mar , 1907 , u , tyende
Billedet er fra ca. 1920.

Se billede med tekst
I 1925 boede disse personer på Vaarstvej 225 :
Marius Marinus Larsen , 10-02-1863 , Vaarst , G , Husfader ,Gårdejer
Ane Kathrine Larsen , 28-04-1865 , Gudum , G , Husmoder
Christian Marinus Larsen , 30-06-1899 , Vaarst , U , Barn , Vognmand
Niels Larsen , 25-07-1901 , Vaarst , U , Barn , Tjenestekarl
Aage Pedersen , 04-07-1900 , Aalborg , U , Tjenestekarl
Johanne Marie Nielsen , 31-01-1906 , Gunderup , U , Tjenestepige
Erna Johanne Holst , 26-04-1911 , Gunderup , U , Tjenestepige

Ejendommen har i anden halvdel af århunderet
været ejet af Tage Lundsgård og hans enke
Marie Lundsgård , der er barnebarn af
ovennævnte Søren Møller.
Billede fra 2007.