Vaarstvej 217


Matr.nr.4


I 1840 boede disse personer på Vaarstvej 217 :
Niels Christensen , 48 , Gift , Gaardmand
Maren Nielsdatter , 54 , Gift , hans Kone
Christen Nielsen , 18 , Ugift , Deres Barn
Kirsten Nielsen , 15 , Ugift , Deres Barn
Laust Nielsen , 15 , Ugift , Deres Barn
Jens Nielsen , 13 , Ugift , Deres Barn
Maren Nielsdatter , 11 , Ugift , Deres Barn

I 1845 boede disse personer på Vaarstvej 217 :
Niels Christensen , 53 , Gift , Gaardmand , Blenstrup sogn , Aalborg amt
Maren Nielsdatter , 56 , Gift , Hans kone , Hasseris sogn , Aalborg amt
Laust Nielsen , 20 , Ugift , Deres børn , Heri sognet
Jens Nielsen , 18 , Ugift , Deres børn , Heri sognet
Maren Nielsdatter , 21 , Ugift , Deres børn , Heri sognet

I 1850 boede disse personer på Vaarstvej 217 :
Niels Christensen Bødker , 57 , Gift , Fæstegaardmand , husfader , Blendstrup
Maren Nielsdatter , 63 , Gift , Hans kone , Aalborg
Laust Nielsen , 24 , Ugift , deres Børn , Gunderup
Jens Nielsen , 23 . Ugift , deres Børn , Gunderup
Else Jensdatter , 32 , Ugift , Tjenestepige , Aalborg
Hanne Pedersdatter , 5 , Ugift , Plejedatter , Aalborg

I 1860 boede disse personer på Vaarstvej 217 :
Laust Nielsen , 34 , Gift , gaardmand , huusfader , Født i Sognet [Gunderup]
Maren Poulsen , 36 , Gift , hans kone , Født i Sognet [Gunderup]
Anton Lausten , 9 , Ugift , Deres børn , Født i Sognet [Gunderup]
Nielsine Lausten , 4 , Ugift , Deres børn , Født i Sognet [Gunderup]
Ane Christensdatter , 72 , Enke , Aftægtskone , Blendstrup Sogn, Aalborg Amt

I 1880 boede disse personer på Vaarstvej 217 :
Laust Nielsen Bødker , 54 , Gift , Husfader, Gaardfæster , Gunderup Sogn
Marie Rosenbech , 36 , Gift , Hans Kone , Blenstrup
Marius Laustsen , 16 , Ugift , deres Søn , Gunderup Sogn
Willassine Nielsen , 14 , Ugift , Pleiedatter , Gunderup Sogn
Lavrentse Sørensen , 19 , Ugift , Tjenestefolk , Skibsted
Anders Rosenbech , 26 , Ugift , Tjenestefolk , Blenstrup

Den første kone - Maren Poulsen er død - og Laust Nielsen er
blevet gift med Marie Rosenbech.

I 1901 ejede Grev Schimmelmann Vaarstvej 217 og her boede :
Marius Larsen , 10-feb-1863 , g , her , Husfader , Gårdbestyrer,Landbrug
Chatrine Larsen , 25-apr-1865 , g , Gudum , Husmoder
Laurids Chr Larsen , 17-apr-1886 , u , her , Barn
Søren Beck Larsen , 10-feb-1888 , u , her , Barn
Anton Rosenbeck Larsen , 06-maj-1893 , u , her , Barn
Ejner August Larsen , 23-maj-1895 , u , her , Barn
Christian Marius Larsen , 30-jun-1899 , u , her , Barn
Rasmus Thomasbjerg Andersen , 01-mar-1883 , u , Dall , T
Martine Mortensen , 14-apr-1883 , u ,Sejlflod , T
Kristine Mortensen , 11-dec-1887 , u ,her , T
Laust Bødkers Enke , 03-aug-1843 , e , Blenstrup , Husmoder ,Gårdfæster,Landbrug

I 1916 boede disse personer på Vaarstvej 217 :
Marius Larsen , 10-feb-1863 , gaardejer
Ane Kathrine Larsen , 25-apr-1865
Christian Marinus Larsen , 30-jun-1899
Niels Larsen , 26-jul-1901
Niels Gregersen , 13-apr-1895
Krestine Mortensen , 11-dec-1885
Georg Thomsen , 27-mar-1896 , soldat
M. Larsens Gaard i Vaarst, Gunderup Sogn. Postforbindelse og
Station: Vaarst, hvortil ca. 2 Minutters Gang.
Gaarden ligger ca. 15 Km fra Aalborg.
Ejer: Marius Larsen, som overtog Gaarden i 1908, er født paa
Ejendommen 10. Febr. 1863 og gift med Ane Kathrine Sørensen Bech,
født i Gudum 25. April 1865.
Matr.-Nr. 4a m. fl. af Vaarst. Hartkorn 3 Tdr. 7 Skpr. 3 Fdkr. 1 1/4 Alb.
Ejendomsskyld 28,000 Kr. Brandassurance for Bygningerne c. 19,000 Kr.
Areal 80 Tdr. Ld., deraf Ager 49, Kultureng 30, Have og Gaardsplads 1.
Agermarken drives i en 8 Marksdrift: Havre, Roer, Byg, Rug, Kartofler,
Havre og 2aars Græs. Jordens Bonitet er uensartet, dels Sand, dels god Muld
paa Kridtunderlag. Der holdes 16 Køer og 14 Stk. Ungkvæg og Kalve af jysk
sortbroget og Korthornsrace, 4 Heste, 2 Plage og 5 Faar.
Sidste Aar solgtes ca. 65 Fedesvin.
Gaarden hørte indtil 1908 som Fæste under Grevskabet Lindenborg.
Agermarken, der falder i tre Afdelinger, er stærkt kuperet.
Bygningerne er opførte 1860 og 95 af Grundmur, tækket med Pap og Straa.

Billede fra 2007.