Vaarstvej 202


Vaarstvej 202 " Marensminde ".
Stuehuset er bygget 1909.Krestine og Kristian Lundby
foran stuehuset.
Søren Lundby i gården.

Billedet er fra ca. 1912.

Et billede fra ca.1920.

Se billede med tekst

Et billede fra haven ca.1921.

Se billede med tekst

Folkestuen ca.1925.

Se billede med tekst

Folkestuen - i 1920- eller 30'erne?

Se billede med tekst
Karl Andersen i gården.


Efter brand 1929.

Se billede med tekst

Aalborg Amt - 1946 :

Gaardejer Søren Lundby overtog sin Ejendom ved Vaarst St.
i 1927 efter sine Forældre, Kristine og Kristian Lundby.
Han er født paa Gaarden 15/11 1885, og hans Hustru,
Thea Lundby, er født 16/8 1891 og er Datter af
Maren og Poul Madsen, Sæderup.
Søren Lundbys Moder kom til Gaarden i 1868 som plejedatter.
Gaarden har tilhørt Familien gennem flere Generationer
og har et Areal paa 46 Tdr. Land Mark og 39 Tdr. Land Kær.
Heraf er der drænet 16 Tdr. Land Kær. Siden Overtagelsen
er Besætningen forøget noget og omfatter nu 9 Heste af
jydsk Race, 17 Malkekøer og 18 Ungkreaturer af R. d. M.
samt 25 Svin. Der er installeret Malkeanlæg i 1941, og
paa dette Tidspunkt blev Besætningen udskiftet til ren
Besætning.
Stuehuset er opført i 1909, og de øvrige Bygninger blev
opført efter Brand i 1929. Søren Lundby har i flere Aar
drevet Tørveproduktion og har aarligt solgt mellem 2-5 Mill.
Han har været paa Fjellerad Højskole i 1900-01.

Matr. Nr. 6 a. - Ejendomsskyld 59.000.

Preben Lynnerup og Svend Jørgensen
rydder op efter brand i 1962.

Efter branden i 1962.

Udhuse set fra Vaarstvej.