Vaarstvej 190


Vaarstvej 190 " Næsbygaard "Ved folketællingen i 1787 boede denne familie på Vaarstvej 190 :
Niels Sørensen , Alder : 63 , Gift , Nr. ægteskab : 2 , Gaardmand , Hosbonde
Maren Erichsdatter , Alder : 67 , Gift , Nr. ægteskab : 2 , Jordmoder , Madmoder
Jens Nielsen , Alder : 24 , Ugift , Søn af Mandens 1 Ægteskab

Knud Jensen , Alder : 19 , Ugift , Tienestefolk
Niels Sørensen , Alder : 7 , Ugift , Tienestefolk
Kiersten Jensdatter , Alder : 30 , Ugift , Tienestefolk

Ved folketællingen i 1801 boede denne familie på Vaarstvej 190 :
Jens Nielsen , Hosbonde , Kildealder :39 , Gift , Nr. ægteskab :1 , Bonde og Gaardbeboer
Kirsten Andersdatter , Hans Kone , Kildealder :32 , Gift , Nr. ægteskab :1
Niels Sørensen , Mandens Fader , Kildealder :80 , Enkemand , Nr. ægteskab :2
Ophold af Gaarden

Jens Sørensen , Tienestefolk , Kildealder :23 , Ugift
Mette Sørensdatter , Tienestefolk , Kildealder :50 , Ugift
Maren Larsdatter , Konens Søster Datter , Kildealder :11 , Ugift
Ved folketællingen i 1834 boede denne familie på Vaarstvej 190 :
Christen Jensen , Alder : 45 , Gift , Gaardmand
Ane Kathrine Jensdatter , Alder : 30 , Gift , Hans kone
Jens Christensen , Alder : 8 , Ugift , Deres børn
Jens Christian Christensen , Alder : 2 , Ugift , Deres børn
Ane Kirstine Christensdatter , Alder : 7 , Ugift , Deres børn
Maren Christensdatter , Alder : 4 , Ugift , Deres børn

Kirsten Andersdatter , Alder : 67 , Enke, Aftægtskone
Karen Jensdatter , Alder : 26 , Ugift , Hendes datter

Christen Jørgensen , Alder : 23 , Ugift , Tjenestefolk
Niels Frederik Nielsen , Alder : 16 , Ugift , Tjenestefolk
Ved folketællingen i 1840 boede denne familie på Vaarstvej 190 :
Christen Jensen , Alder : 51 , Gift , Gaardmand
Ane Kathrine Jensdatter , Alder : 36 , Gift , hans Kone
Jens Christensen , Alder : 14 , Ugift , Deres Barn
Jens Christian Christensen , Alder : 8 , Ugift , Deres Barn
Stine Christensdatter , Alder : 13 , Ugift , Deres Barn
Maren Christensdatter , Alder : 10 , Ugift , Deres Barn
Ane Christensdatter , Alder : 2 , Ugift , Deres Barn

Christen Dyrmann , Alder : 22 , Ugift , Tjenestekarl
Gregers Jensen , Alder : 22 , Ugift , Tjenestekarl
Karen Jensdatter , Alder : 32 , Ugift , Tjenestepige

Kirsten Andersdatter , Alder : 73 , Enke , Aftægtskone
Ved folketællingen i 1845 boede denne familie på Vaarstvej 190 :
Christen Jensen , Alder : 56 , Gaardmand , Kildefødested: Heri sognet
Ane Kathrine Jensdatter , Alder : 41 , Hans kone , Kildefødested: Heri sognet
Jens Christensen , Alder : 19 , Ugift , Deres børn , Kildefødested: Heri sognet
Jens Christian Christensen , Alder : 13 , Ugift , Deres børn , Kildefødested: Heri sognet
Ane Kirstine Christensdatter , Alder : 18 , Ugift , Deres børn , Kildefødested: Heri sognet
Maren Christensdatter , Alder : 15 , Ugift , Deres børn , Kildefødested: Heri sognet
Ane Christensdatter , Alder : 7 , Ugift , Deres børn , Kildefødested: Heri sognet
Kirsten Christensdatter , Alder : 5 , Ugift , Deres børn , Kildefødested: Heri sognet
Marie Christensdatter , Alder : 4 , Ugift , Deres børn , Kildefødested: Heri sognet
Johanne Christensdatter , Alder : 1 , Ugift , Deres børn , Kildefødested: Heri sognet

Niels Frederich Nielsen , Alder : 27 , Ugift , Tjenestefolk , Kildefødested: Heri sognet
Karen Jensdatter , Alder : 37 , Ugift , Tjenestefolk , Kildefødested: Heri sognet

Kirsten Andersdatter , Alder : 78 , Enke , Aftægtskone , Kildefødested: Neufling (Nøvling)
Ved folketællingen i 1880 boede denne familie på Vaarstvej 190 :
Jens Christian Christensen , Alder : 47 , Husfader, Gaardejer
Kildefødested: Gunderup Sogn , Trossamfund: Baptist
Maren Christensen født Larsen , Alder : 41 , Husmoder
Lars Christian Christensen , Alder : 11 , deres Barn
Christen Christensen , Alder : 5 , deres Barn
Rasmus Møller Christensen , Alder : 1 , deres Barn
Ane Birgitte Cathrine Christensen , Alder : 13 , deres Barn
Johanne Christensen , Alder : 9 , deres Barn
Ane Christensen , Alder : 2 , deres Barn

Else Maria Jensen , Alder : 28 , Ugift , Tjenestepige , Kildefødested: Frejlev Sogn
Trossamfund: Lutheran
Mads Peter Poulsen , Alder : 18 , Ugift , Tjenestekarl , Kildefødested: Vadum Sogn
Trossamfund: Lutheran
Ved folketællingen i 1880 boede denne familie i huset til venstre på øverste billede :
Lars Christensen , Alder : 71 , Enkemand , Husfader , Kildefødested: Gunderup Sogn
Anders Georgsen , Alder : 44 , Gift , Hans Svigersøn , Kildefødested: Blenstrup Sogn
Maria Georgsen født Larsen , Alder : 37 , Gift , Husmoder
Henrik Georgsen , Alder : 11 , deres Barn
Bolette Kirstine Georgsen , Alder : 2 , deres Barn
Her er et billede fra folkestuen.
Billedet er nok fra 1920'erne.

Se billede med tekst
Her er et billede fra haven.
Billedet er fra ca. 1923.

Se billede med tekst
Her er et billede fra haven.
Billedet er fra ca. 1923.

Se billede med tekst
Her er et billede fra gaardspladsen.
Billedet er fra ca. 1924.

Se billede med tekst
Her er et billede fra folkestuen.
Billedet er fra ca. 1925.

Se billede med tekst
Her er et billede fra haven.
Billedet er fra ca. 1925.

Se billede med tekst

Møddingen ned mod Vaarstvej.
På billedet fra 1926 ses Poul Møller
i midten.
Her er et billede fra folkestuen.
Billedet er fra ca. 1932.

Se billede med tekst
I 1946 står der i Aalborg Amt :

"Næsbygaard" pr. Vaarst St. ejes af gaardejer
Kresten Kvist, der er født 19/7 1892.
Hans Hustru, Martha Kvist, er født paa Gaarden 8/5 1895.
Kr. Kvist overtog den 1928 efter Svigerforældrene,
Marie og Lars Næsby. Den har været i Familiens Eje
gennem fire generationer og har et Areal paa 105 Tdr. Land,
hvoraf en Del af Marken er drænet.
Den nuværende Besætning er paa 13 jydske Heste,
25 Malkekøer og 30 ungkreaturer af jydsk Race samt 15 Svin.
Stuehuset er opført i 1872. Det er restaureret og har faaet
en Tilbygning i 1944. Samtidig er der paalagt nyt Tag.
De øvrige bygninger er opført 1903. De er velholdte
og bliver istandsatte efter Behov.
Kresten Kvist har været paa Gistrup Højskole 1911-12.
Han er Formand for Foderstofforeningen og Kasserer i
Brugsforeningen. Endvidere er han Formand for
Hesteavlsforeningen. Gaarden drives som almindeligt
Landbrug, den er veldyrket og i god Drift og godt besat
med de nødvendige Landbrugsmaskiner og Redskaber.

Matr. Nr. 8 a m. fl. - Ejendomsskyld 62.000.


Laden tækkes.
På billedet ses Kresten Kvist og
tækkemand Olsen , Lundbykrat.
Ole Kvist overtog ejendommen efter
faderen Kresten Kvist.

Set fra Vaarstvej gennem alleen.

Christian Kvist overtog ejendommen efter
faderen Ole Kvist.
Billedet er fra 1984.