Vaarstvej 142


I 1901 boede disse personer på Vaarstvej 142 :
Peder Madsen , 18-feb-1844 , g , her , Husfader , Gårdejer
Margrethe Madsen , 10-nov-1861 , g , her , Husmoder
Maria Madsen , 05-jun-1881 , u , her , Datter
Mads Adam Madsen , 20-jul-1882 , u ,her , Søn
Jenny Madsen , 25-jul-1892 , u , her , Barn
Jens Chr Jensen , 28-dec-1879 , u , Storvorde , T
Waldemar Sørensen , 20-mar-1890 , u , her , T

I 1921 boede disse personer på Vaarstvej 142 :
Henrik Sørensen , 18-sep-1870 , g , Gunderup , husfader , landmand
Karoline Sørensen , 16-okt-1877 , Lillevorde , husmoder
Søren Kristian Sørensen , 12-aug-1905 , barn
Henriette Sørensen , 29-apr-1909 , barn
Holger Sørensen , 30-maj-1914 , barn
Grønborg Sørensen , 22-nov-1916 , barn
Evald Sørensen , 28-mar-1919 , barn
Anna Knudsen , 28-dec-1904 , tyende

Vaarstvej 142 blev i 1946 omtalt som følger :

"Brogaard" pr. Vaarst ejes af gaardejer Jens Chr. Laustsen,
der er født 4/10 1899. Hans Forældre, Jensine og Jens Laustsen,
boede i Haals. Hustruen, Karen Laustsen, er født 21-9 1896 og
er Datter af Dorthea og Laurits Haals, der boede i Komdrup.
Til "Brogaard" hører et Areal paa 28 Tdr. Land, efter at der er
frasolgt 2 Tdr. Land Kær. Hele Arealet har, faaet Kridt, og en Del,
baade Mark og Eng, er drænet. - Stuehus og Kostald er opført i 1840
og restaureret i 1939, medens Hestestalden og Laden blev nybygget
dette Aar. - Besætningen er siden Overtagelsen i 1928 forøget
fra 2 Heste, 7 Køer og 5 Ungkreaturer samt 5 Svin til 4 Heste,
10 Malkekøer og 9 Ungkreaturer samt 20 Svin. Hestene er af
jydsk Afstamning, og Kvæget tilhører R. d. M. En Ko har taget 1.
Præmie paa Gudumholm og 2. Præmie paa Aalborg Dyrskue. Der er
installeret Malkeanlæg paa Gaarden i 1943. Jens Chr. Laustsen
har været Elev paa St. Restrup Husmandsskole i 1918-19 og paa
Skaarup Landbrugsskole i 1927. Han er Formand for Kvægavlsforeningen.
Matr. Nr, 10 a m. fl. - Ejendomsskyld 24.000.

Vaarstvej 142 var i nogle år ejet
af Knud Winther.
Søren Kvist har ejet ejendommen.
På billedet ses Tove og Stinne Kvist.

Karl Skaarup har ejet Vaarstvej 142.
Han ses her med Ole Thomsen til hest.

Senere har Tom Greiffenberg ejet
ejendommen i mange år.