Vaarst Smedevej 2


Vaarst Smedevej 2 var i mange år
ejet af Anton Østergaard , og dernæst
af hans datter og svigersøn Frida og
Thomas Pedersen.