Vaarst Kærvej 3Matr. nr. 12 o og 12 r

Vaarst Kærvej 3 blev bygget af
Niels Peter Larsen. I 1912 er der formodemtlig blevet
bygget nogle træbygninger.
I 1919 blev den første murstensbygning
nok opført , og billedet er sikkert fra
1920'erne.
På dette billede fra 1932 ser man nogle
medarbejdere fra Vaarst Savværk , og man
ser også bommen ved jernbanen , der regulerede
trafikken fra Gudumvej ud ad Vaarst Kærvej.
Her ser man , at der i 1938 var bygget trælader
hen langs vigesporene ved Vaarst station.
I baggrunden ser man villaen på Vaarst Kærvej 3
og til højre herfor huset , hvor cementstøberen
boede.
Ca. 1950 er der bygget nye bygninger mod
jernbanen , og i det hele taget mange nye
bygninger.
Ligeledes er der bygget en stor åben trælade
op mod Gudumvej.
Her ses hovedbygningen op mod byen en
vinterdag i 1953.
Vaarst Kærvej 3 set fra nord - nok i
1950'erne.