Gudumvej 112Matr. nr. 2 au

Gudumvej 112 er først blevet bygget i
2007.

Billede fra 2007.