Gudumvej 85Matr. nr. 1 q

Gudumvej 85 blev bygget af
Lund , der kom fra Torderup.
Senere boede Vandborg der nogle Śr.

Billede fra 2007.