Gudumvej 72Matr. nr. 3 d

Gudumvej 72 blev i 1902 udstykket til et
konsortium , der ønskede at bygge et
afholdshotel i Vaarst.

Til højre ses den origanale købekontrakt og
og skøde for handelen.

I købekontrakten var indflettet servitutten :
På den konsortiet solgte solgte ejendom må ingensinde
tilvirkes , forhandles eller beværtes med spirituosa
hverken mod eller uden betaling. Denne forpligtelse
vil ved skødets tinglysning være at notere som servitut
på det solgte , og enhver grundejer i Vaarst er berettiget
til at påtale overtrædelser , hvorimod den kun kan ophæves
når samtlige grundejere i Vaarst meddele samtykke dertil.
Overtrædelse af lovgivningen i så henseende påtales af
øvrigheden. Enhver overtrædelse medfører – foruden den i
lovgivningen hjemlede straf – en bøde af mindst 100 kr til
sognets fri fattigkasse.
Klik på
se Skøde for at se teksten i moderne tekstformat.

Til venstre ses Vaarst station ,
i midten Vaarst Afholdshotel og
til højre Gudumvej 66.
Billedet er nok fra ca. 1904.

Til venstre ses Vaarst station ,
i midten Gudumvej 78 og
til højre Vaarst Afholdshotel.
Billedet er nok fra ca. 1904.

Konsortiet "Lykkesholm" solgte
i 1917 hotellet til Christian
Hansen.
Billedet er nok fra ca. 1925.

"Lykkesholm" og flere ejendomme
på Gudumvej.
Billedet er nok fra ca. 1925.

I 1934 blev hotellet overtaget af
Niels Larsen , der var søn af
Marius Larsen
Efter 2.verdenskrig blev der indrettet
biograf.,
Billedet er nok fra ca. 1960.

Senere ejere var Maren Jensen og
Holger Jørgensen.
Omkring 1960 var "Låsby-Svendsen"
manden bag hotellet.
Billedet er nok fra ca. 1960.

Servitutten fra 1902 blev nok skyld
i , at det efterhånden var svært at få
hotellet til at gå rundt.
Den 4.januar 1963 brændte hotellet ,
og rygtet fortalte , at den dårlige
økonomi var skyld i branden.
Billedet er fra kort efter branden.

Brandtomten skæmmede byen i nogle år ,
men i 1969 købte Georg Kragelund grunden
og byggede den nuværende ejendom.
Han havde el-installationsforretning
på stedet.

Billedet er fra 2007.

I 1981 købte Nicolaj Pedersen ejendommen ,
og fra 1985 til 1996 husede den CSP-markedsanalyse ,
der blev til Jysk Analyseinstitut.
I 1999 købte Henrik Nielsen ejendommen.

Billedet er fra 2007.