Gudumvej 66Matr. nr. 13 d

Gudumvej 66 har i begyndelsen af
1900-tallet vistnok været brugt som festlokale.

Billedet er fra begyndelsen af 1900-tallet.
Gudumvej 66 husede i mange år to
familier. I sidste halvdel af 1900-tallet
boede Ane og Niels Peter Poulsen og siden
datteren og svigersønnen Grete og Orla Ravn i huset.

Billedet er fra 1970'erne.
Billede fra 2007.