Gudumvej 59Matr. nr. 12 m

Gudumvej 59 var i mange år lagerplads
for Vaarst Savværk.
Billedet er nok fra ca. 1950.

Den daværende Sparekassen Nordjylland
( nu Spar Nord ) byggede en filial
på grunden i 1982.

Den nye sparekassebygning
set fra syd.
Billedet er fra 1982.

Vaarst Friskole har fået sin plads
på Gudumvej 59.

Billedeer fra 2007.