Gudumvej 53Matr. nr. 7 c

I begyndelsen af 1900-tallet havde Søren Henrik
Pedersen snedkerforretning på ejendommen.
I 1920 blev Ludvig Jensen købmand.
Gudumvej 53 husede i 1920'erne købmand
Urup
Se billede med tekst

Her er byens meget unge samlet - måske 1953.
I disse år var Ejnar Jensen købmand
også kaldet "træhandleren"
Senere er ejendommen ombygget kraftigt

Billede fra 2007.