Gudumvej 51Matr. nr. 7 m

Gudumvej 51 var Henning Nielsens hjem , og han ejede
det til sin død
Billede fra 2007.