Gudumvej 49Matr. nr. 7 d

Gudumvej 49 var i mange ejet af elistallatÝr
Siegfred Feldtmose.
Han solgte til elinstallatÝr Georg Kragelund.
Billedet er taget efter Kragelunds overtagelse.

Se billede med tekst