Gudumvej 35Matr. nr. 11 c

Gudumvej 35 var den første trediedel
af århunderet ejet af skræddermester
Karl Johan Kristian Christensen.
De sidste to trediedele var det ejet
af hans søn Marius Christensen.
Billedet er fra ca. 1960.
I 1990'erne blev huset stærkt omforandret
og fik sit nuværende udseende. Billedet er fra 2007.