Gudumvej 27Matr. nr. 15 i

Gudumvej 2 blev bygget først i 1950'erne af Møller.
Fra midten af halvtredserne og
resten af 1900-tallet boede Verner
Kristoffersen og familie i huset.
Billede er fra 2007.