Gudumvej 20Matr. nr. 9 af og 9 ah

Gudumvej 20 blev bygget i 1950'erne
af Christian Pedersen , og han boede
der sammen med sin kone Edel resten af
århunderet.
Billeder er fra 2007.
Da Christian Pedersen overtog vognmandsforretning
efter sin fader Niels Pedersen ,
byggede han garageanlæg på Gudumvej 20.